Telefon Centrum s.r.o. | Kompletní účetní služby v  Praze

Aktuality

Změna minimální mzdy od 1.1. 2015

 

z_penizeOd 1.1.2015 dochází ke zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy, které upravuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Dochází ke zvýšení základní sazby minimální mzdy z 8.500,- Kč na 9.200,- Kč za měsíc. Hodinová sazba minimální mzdy se zvyšuje na 55 Kč/hod při 40 hodinách týdně.

 

Životní pojištění

shutterstock_12539920

Smyslem novelizace zákona odaních je, krom jiného, také zamezit de facto podvodům, kterými některé firmy obcházely mzdové předpisy. Zjistilo se, že u smluv životního pojištění, které jsou daňově uznatelné (umožňují odečet z daní) a současně umožňují mimořádné výběry, tímto způsobem někteří zaměstnavatelé poukazovali zaměstnancům část mzdy (ve výši kterou umožňuje zákon o daních) a tím tak obcházeli odvody na zdravotní a sociální.

Od 1.1.2015 tedy nemůže nastat situace, kdy by smlouva životního pojištění byla daňově uznatelná (možnost odečtu z daní) a současně umožňovala mimořádné výběry naspořených peněz.

U současných smluv, které toto umožňují, pojišťovna tyto klienty kontaktuje a formou dodatku ke stávající smlouvě buď zruší její daňovou odečitatelnost se zachováním možnosti výběru, nebo naopak zruší možnost výběru se zachováním daňové odečitatelnosti.

V případě, že bude po 1.1.2015 přispívat zaměstnavatel na smlouvu životního pojištění
zaměstnance,která umožňuje mimořádné výběry a tedy není daňově uznatelná, bude se tato částka brát jako standardní příjem ze závislé činnosti se všemi z toho plynoucími důsledky (daň, zdravotní, sociální).

Změny od 1.1. 2015

income-tax-491626_1280K jakým změnám dochází od 1.1.2015 v důchodovém pojištění? Na jakou částku se navyšuje maximální vyměřovací základ pro rok 2015? Jaké jsou nové redukční hranice pro výpočet průměrného výdělku pro poskytování náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti pro rok 2015?
Souhnný přehled změn v sociálním, nemocenském a důchodovém pojištěním se dozvíte v článku Ing. Marty Ženíškové – odbornice na oblast sociálního a nemocenského pojištění, pracovnice Ministerstva práce a sociálních věcí.

Celý příspěvek