Telefon Centrum s.r.o. | Kompletní účetní služby v  Praze

Nabídka služeb

Vedení účetnictví pro fyzické i právnické osoby ⇔ Vedení daňová evidence ⇔ Vedení mzdového účetnictví ⇔ Finanční analýzy a kalkulace ⇔ Personalistika⇔ Zpracování veškerých daní ⇔ Daňová přiznání, účetní závěrky ⇔ Přípravy auditu a výroční zprávy (možno i v AJ) ⇔ Ekonomické poradenství ⇔ Rekonstrukce účetnictví ⇔ Archivace dokumentů v elektronické podobě ⇔  Zpracování reportingů

Všechny výše uvedené účetní služby vám nabízíme formou externí nebo interní účetní.

Při způsobu externího zpracování účetnictví a mzdové agendy jsou doklady doručovány do našich kanceláří, kde je zpracováváme v našich ekonomických systémech Pohoda, FlexiBee, Účto nebo dle přání klienta. Výstupy a výsledky předáváme klientovi v domluvených termínech osobně nebo elektronicky.

Výhodou pro klienta je, že nemusí investovat prostředky do účetního SW, výpočetní techniky
a zálohování účetních dat. Součástí účetních služeb může být i svoz a odvoz účetních dokladů od klienta.ruce

Tento způsob zpracování účetnictví je vhodný zejména pro živnostníky, drobné podnikatele a malé společnosti.

Při způsobu interního zpracování účetnictví a mzdové agendy dochází naši pracovníci do  kanceláří klienta, kde zpracovávají účetnictví na  výpočetní technice a  ekonomickém systému klienta.

Výhodou pro klienta je aktuálnost a okamžitá dostupnost ekonomických dat potřebných pro řízení společnosti. Všechna data včetně listinných dokladů zůstávají u klienta. Komunikace mezi účetní a klientem je operativnější.

Tento způsob zpracování účetnictví je vhodný zejména pro větší společnosti a podniky, které mají již existující ekonomické systémy.